– אגודה שיתופית בשותפות של קומפוסט עמק יזרעאל ו אל"צ.

האגודה מפעילה אתר קומפוסט אורגני אזורי, משווקת ומפזרת קומפוסט אורגני בשטחים החלקאים .