עמק גלבוע

שותפות של משקי אזור גלבוע ובית שאן, שעוסקת במכירה ושיווק מזונות גסים לרפתות ולדירים – משווקת תחמיץ, שחת, קש ואספסת ,תחמיץ ארוז ועטוף .