המחלקה החקלאית

עוסקת בעבודות חקלאיות שונות כמו : תחמיצים, קציר וכיבוש שחתות , דייש גרעינים, פיזור קומפוסט ועוד.

אלצ שמה דגש על איכות העבודה, רמת המפעילים , מקצועיות , הובלה , ורכישת ציוד חדש ומתקדם בכל התחומים