גידולי שדה

מחלקה המנהלת ומפעילה את תחום גידולי השדה במספר קיבוצים.

לאלצ יכולת ונסיון לתפעל ולנהל מספר רב של אתרים בו זמנית. אנו מאפשרים לשותפים שלנו מגוון רב של אופני שותפות ,על פי צרכיהם השונים.

הקפי העיבוד וניהול גידולי שדה -  כיום סה"כ  כ 20,000  דונם במספר אתרים שונים.

מחלקה זו מספקת שירות עיבודי קרקע  ברמה גבוה ועם ציוד חדיש , מובילה בתחום ניהוג אוטמטי ,וחקלאות מדייקת . ברשות המחלקה מגוון גדול של כלים  ויכולת לשרת שטחים בהקפים גדולים.