אל"צ אגודה שיתופית חקלאית, נוסדה ב 1961, ע"י קיבוצים ומושבים באזור הגלבוע. היום שותפים באגודה גבע, עין חרוד איחוד , עין חרוד מאוחד, יזרעאל , בית השיטה , חפצי-בה, תל יוסף , מולדת ,רמת צבי , כפר יחזקאל , בית קשת.
מטרת הקמת האגודה היתה להחזיק ולהפעיל במשותף כלים גדולים ויקרים לצרכי הקמת תשתיות -מאגרי מים, ברכות דגים, לולים ורפתות .
בהמשך, עקב צרכי השותפים הקימה האגודה גם מחלקה לכלים חקלאיים ועבודות חקלאיות .
על סמך תשתיות אלו פועלת אל"צ גם בתחום השרות לחקאי ועם הזמן הקימה שתופיות בגידולי שדה .
אל"צ מפעילה מחצבת בזלת קטנה המשווקת חומרי בזלת- אגריגאטים לתשתיות ולאספלט .
כמו כן פועלת אל"צ בתחום יזום ומעורבת בפרויקטים המקדמים חדשונת בחקלאות –  בעיקר בחקלאות חכמה כמו
שיתוף פעולה עם עם חברת זרעים ידועה בטיפוח הגידולים בשדה –צמחים לביופיול, וכן מתן מענה ומציאת פיתרונות מיכון לגידולים אלו.
השקעה בחוות גידול של מיקרו אצות (לביומאסה , אומגה )3.
ועוד
 
חזון אל"צ:

  •  להיות חברה מובילה בעמקים בניהול ,בגידול ותפעול איכותי של גדש"ים.
  • החברה תפעל לשמר ולשבח את קרקעות הבעלים והשותפים.
  • ביצוע שירותים מקצועיים ,הדרכה, ותפעול תוך גמישות ופיתוח חדשנות עסקית .